top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Reglene som gjelder for arbeidstid og lønn i påskehøytiden

Påsken står for døren og det er alltid noen spørsmål angående arbeidstid og lønn. Her gir vi deg svarene.Onsdag før skjærtorsdag

Onsdag før skjærtorsdag er hovedregelen etter arbeidsmiljøloven at ansatte skal ha arbeidsfri fra kl. 18.00. Mange tariffavtaler har avtale om kortere arbeidstid, uten trekk i lønn, denne dagen. Tidspunktet for når dagen avsluttes er ikke det samme i de ulike avtalene. «Halv dag» onsdag før skjærtorsdag er med andre ord ikke en rettighet arbeidstaker har etter loven, men kan følge av tariff-, eller bedriftsintern avtale.


Skal det arbeides etter klokken 18, må vilkårene for “søndagsarbeid” være oppfylt.

Søndagsarbeid er etter arbeidsmiljøloven kun tillatt når “arbeidets art gjør det nødvendig”. Om det er nødvendig med søndagsarbeid skal drøftes med de tillitsvalgte.


Skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag

Dette er helligdager, noe som betyr at de fleste som jobber i ordinære virksomheter har fri. Kun arbeid som oppfyller krav til søndagsarbeid er tillatt.


Påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven har ansatte rett til fri fra klokken 15. Arbeid etter dette tidspunktet anses som søndagsarbeid og dermed kun tillatt hvis arbeidets art gjør det nødvendig.


Lønn i forbindelse med påsken

Arbeidstakere som har fast månedslønn, vil som hovedregel ha ett fast beløp utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i måneden. Arbeidstaker med fastlønn skal derfor ikke trekkes for bevegelige helligdager.

Timelønnede arbeidstakere får i utgangspunktet kun lønn for de timene de faktisk arbeider og har ikke en lovregulert rett til lønn på helligdager. Er det ikke utført arbeid, vil det for timelønnede være tariffavtale som regulerer arbeidstakerens rett til lønn disse dagene. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, bør dette være regulert i interne avtaler/personalhåndboken. En timelønnet skal derfor ikke trekkes noe, men vil ha krav på lønn for de bevegelige helligdagene i påsken dersom vedkommende faktisk har arbeidet.


Kilde: DIBkunnskap.0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page