top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Ny MVA-melding fra 1.1.2022

Som et ledd i Skatteetatens moderniseringsprosjekt for mva., vil det fra og med 1. januar 2022 bli lansert en ny mva-melding. Det blir ingen overgangsordning, og heller ingen muligheter for å søke om dispensasjon. Bokføringspliktige som skal levere mva-meldinger i 2022 må derfor være klare fra og med innsendingen av første ordinære mva-melding i 2022, som har frist 10. april.


Bakgrunn og formål

Formålet med den nye mva-meldingen er at Skatteetaten, foruten å gjenbruke datagrunnlaget for SAF-T (Standard Audit File-Tax), ønsker å innhente mer informasjon, øke datakvaliteten på underliggende regnskapsdata, samt redusere antallet manuelle prosesser. Dagens regelverk for terminlengder, innleveringsfrister og betalingsforfall endres ikke, og det blir heller ingen endringer i hvem som kan fylle ut og levere mva-meldingen.

Skatteetaten ønsker at flest mulig vil levere mva-meldingen gjennom en «system til system»-løsning, via en direkte integrasjon mellom den bokføringspliktiges regnskapssystem og Altinn. Det vil fortsatt være mulig å innrapportere mva. via en manuell løsning på Skatteetatens hjemmesider, men det er for tidlig å si noe om hvordan den vil fungere siden Skatteetaten ikke har offentliggjort løsningen enda. Vi antar imidlertid at denne løsningen vil innebære mer manuelt arbeid enn den automatiske innsendingen fra regnskapssystemet.


Les mer om ny mva melding på RSM sine sider. Trenger du hjelp, er det bare å ta kontakt med oss, vi skal være oppdatert og klare for dette til 2022:)

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page