top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Har du ansatte med d-nummer? Les dette!

Gamle d-nummer må reaktiveres for å kunne bestille skattekort i januar 2023!I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§ 2-2-2, tredje ledd) som gjør at alle personer med d-nummer i Folkeregisteret får status inaktiv fem år etter at d-nummeret ble tildelt. Denne statusen settes selv om personen i senere tid har vært til ID-kontroll. Inaktive d-nummer kan reaktiveres.


Hva skjer med skattekortet for 2023?

I januar 2022 var det fem år siden bestemmelsen ble innført som har ført til at et stort antall personer med d-nummer har fått status inaktiv i 2022. Det er krav til aktivt d-nummer for utstedelse av skattekort. Dette innebærer at personer med inaktivt d-nummer ikke får nytt skattekort automatisk før personen møter til ID-kontroll på et skattekontor eller får d-nummer reaktivert på annet vis


Personer som trenger skattekort og ikke er omfattet av unntak for id-kontroll må søke om skattekort og møte til ID-kontroll for at d-nummeret kan reaktiveres og skattekort skrives ut.


Personer som er unntatt oppmøte fra ID-kontroll skal legge ved gyldig legitimasjon ved søknaden om skattekort, det vil si fargekopi av gyldig legitimasjonsdokument som er stemplet, signert, datert, og ikke eldre enn tre måneder.


Trenger du å vite mer om D-nummer og id-kontroll? Se her: D-nummer - Skatteetaten


Kilde: Regnskap Norge


0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page