top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Fra og med i dag kommer skattemeldingen

Dette må du vite om skattemeldingen for inntektsåret 2022.

Skattemeldingen for inntektsåret 2022 blir tilgjengelig fra og med 14. mars og fremt til begynnelsen av april for personlige skattytere. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten, er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir.


Nytt i år

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.


Mange selskap vil også kunne bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.


I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, er alle skjemaer fjernet. For næringsdrivende er skjemaene erstattet med temaområder og næringsspesifikasjon. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Les mer om den nye skattemeldingen her.


Leveringsfrister

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2023. Det er ikke nødvendig å levere skattemelding der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du benytter deg av leveringsfritak, vil du tidligst motta skatteoppgjøret i juni. Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.


Innleveringsfristen av skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er 31. mai 2023, og de kan kun levere elektronisk. Skattemeldinger som leveres på papir vil bli ansett som ikke levert.


Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. hvor selskapet leverer selskapsmelding elektronisk med frist 31. mai har samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai).


For ektefeller gjelder fristen for å levere skattemelding særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av skattemelding, og de har behov for å samordne skattemeldingene, er det likevel ikke nødvendig å søke om utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. Da vil fristen for begge ektefellene være 31. mai.


Selskap (AS, ASA, SA, mm., bortsett fra oljeselskap) har frist 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk. Det er ikke anledning til å levere slik skattemelding på papir.


Når kommer skattepengene?

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt i løpet av april, mai og juni hvert år. Siste skatteoppgjør før sommeren er 29. juni. Det er bare de som har penger til gode som får skatteoppgjøret i april og mai. Skatteoppgjør med restskatt sendes ut fra juni.


Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 16. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til alle har mottatt sine skatteoppgjør, senest slutten av november.


Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:


Du leverte skattemeldingen etter 30. april.

Du leverte skattemeldingen på papir.

Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende.

Du søkte om utsettelse.

Du er tatt ut til tilfeldig kontroll.

Skatteetaten sender melding når din skattemelding er ferdigbehandlet og ditt skatteoppgjør er klart. Har du penger til gode, utbetales disse kort tid etter at skatteoppgjøret ditt er klart, ofte samme dag.


Les mer om klagefrister, tvangsmulkt, utsettelse osv på Sticos sine sider.0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page