top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Ventekarantene - har du rett på sykepenger?

Den siste tiden er mange arbeidstakere satt i såkalt «ventekarantene» fordi de bor sammen med noen som er definert som nærkontakt til en koronasmittet. Dette gjør også at mange må være hjemme fra jobb og de lurer på om man har rett til sykepenger for å dekke inntektstapet.


Rett til sykepenger

Arbeidstaker som settes i ventekaratene fordi man er i samme husstand som en nærkontakt til en smittet, har rett til sykepenger på lik linje med arbeidstakere som settes i ordinær karantene. Dette kommer frem av rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 § 3-1.


Ved ventekarantener, som ved andre tilfeller når arbeidstakeren er borte på grunn av koronasmitte eller mistanke om smitte, skal arbeidsgivere betale sykepenger for de tre første dagene, inkludert dager med delvis fravær. For dag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon fra NAV


Kilde: Simployer

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page