top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Streik i skole og barnehage - har du krav på omsorgsdager?

Det korte svaret er nei. Vi har blitt vant til å kunne bruke nesten ubegrenset med «sykt barn» dager under pandemien. Nå som flere har barn i skole og barnehage som er rammet av streik, kan imidlertid ikke denne ordningen brukes.

Det er streiketid, og dette året er det mange som streiker. Når skoler og barnehage tas ut i streik, er det mange som får et logistikkproblem. Under pandemien har stortinget laget særregler som har gjort det litt enklere å ta fri med lønn for å være hjemme med barna. Denne muligheten har vi ikke når det er snakk om streik.


Her må den ansatte snakke med sin arbeidsgiver for å finne løsninger. Noen er allerede på hjemmekontor og kan kombinere foreldrerollen med ansattrollen, andre må ta ut ferie eller avspasering for å få det til å gå opp. Arbeidstaker kan imidlertid ikke kreve at kommer på plass ordninger som sikrer utbetaling av lønn i fraværsperioden. Arbeidsgiver må selv vurdere hvor langt de skal strekke seg.


Kilde: Simployer


0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page