top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Regjeringen fremskyver innføring av pensjon fra første krone

Det ble allerede i forrige stortingsperiode klart at et flertall på stortinget støttet innføring av pensjon fra første krone fra 2023. Men regjeringen signaliserer altså nå at innføringen fremskyves.

Innføring av pensjon fra første krone kan blant annet bidra til at regelverket for pensjon i folketrygden og private tjenestepensjon blir likt. Pensjon vil dermed opptjenes fra fylte 13 år for alle som jobber i bedrifter med krav til tjenestepensjon. I dagens regelverk for bedrifter med innskuddspensjon kan arbeidstakere under 20 år og arbeidstakere som jobber mindre enn 20 prosent stilling unntas fra pensjonsopptjening. I tillegg kan arbeidsgiver unnta fra pensjonsopptjening den delen av inntekten som er under en ganger grunnbeløpet i folketrygden (det såkalte 1 G fradraget som pt utgjør 106.399 kroner). Disse unntakene vil nå avvikles.


Den korte innføringsperioden gjør at arbeidsgivere nå må gjennomføre endringene fra nyttår frem til sommeren.


Kilde: Finans Norge

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page