top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Nye grenser for skattefrie gaver

Oppdatert: 3. mar. 2021

Nå kan arbeidsgiver gi den ansatte fri telefon som gave. Den ansatte slipper skatt og arbeidsgiver slipper arbeidsgiveravgift. Høres bra ut, men er det egentlig det?Beløpsgrensen for skattefrie gaver er hevet til kr 5 000. I tillegg er det ikke lengre et krav om at gaven må gis etter en generell ordning, som betyr at enkelte ansatte kan få julegave, mens andre ikke får. Den nye beløpsgrensen for skattefrie gaver åpner for at arbeidsgiver kan gi mange ulike typer ytelser skattefritt til sine ansatte. Både fri telefon og dekning av bredbånd er blant ytelsene som kan gis som skattefri gave. Dette bekreftes i en prinsipputtalelse fra Skatteetaten.


Verdsettelse av den skattepliktige fordelen ved fri telefon, dekning av bredbånd osv. følger ellers en sjablongregel som setter verdien til kr 4 392 pr. år.


Ettersom det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av skattefrie gaver, vil en arbeidsgiver som endrer behandlingen av fri telefon fra sjablongbeskatning til skattefri gave få en besparelse på arbeidsgiveravgift. Legger man sjablongbeløpet til grunn, vil arbeidsgiver spare kr 619 pr. ansatt i året. Dette hvis høyeste arbeidsgiveravgiftssats på 14,1 % legges til grunn.


Arbeidstaker vil spare skatt av kr 4 392 i året ved å få fri telefon som gave. Imidlertid så kan han også miste pensjonsopptjening og sykepengegrunnlag tilsvarende. I tillegg vil det kun være kr 608 igjen til å motta andre skattefrie gaver fra arbeidsgiver, som for eksempel julegave.


Hvis arbeidsgiver skal gi fri telefon som gave, vil dette utløse mer administrativ behandling og det blir en del å huske på:

  1. Innholdstjenester skal ikke innrapporteres som lønn før beløpsgrensen på 1000,- er overskrevet. Dette kan også gis som gave.

  2. Hvis arbeidsgiver gir fri telefon i gave, påvirker dette muligheten til å gi andre gaver som julegave, dekning av treningsavgift eller andre personalrapporter. Her må man derfor føre et skyggeregnskap ved siden av.

  3. Fradragsrett for merverdiavgift må vurderes på selvstendig grunnlag hvor det avgjørende vil være formålet med anskaffelsen.

  4. Det må tas stilling til om utgiften knyttet til fri telefon skal føres mot 6900 elektronisk kommunikasjon eller om det skal behandles som gave og føres på 5900 Gave til ansatte.

  5. Arbeidsavtaler og personalhåndbok må oppdateres.

Her vil nok vinninga gå opp i spinninga og dette vil mest sannsynlig ikke være lønnsomt - verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.


Kilde: Sticos

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page