top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Korona - Permitteringer, omsorgspenger og sykepenger, hva gjelder nå?

Oppdatert: 30. mar. 2021

Siden koronaen slo inn over landet vårt for ett år siden, har det skjedd mye på lønnsområdet. Permitteringer, sykepenger og omsorgspenger - hva gjelder egentlig nå? Vi har samlet sammen det du trenger å vite akkurat nå.
Permitteringer

Perioden på 26 uke hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet til 52 uker. Den maksimale permitteringsperioden på 52 uker er forlenget til 1. oktober 2021. Arbeidstaker kan derfor være permittert uten lønn helt frem til 1. oktober selv om 52 uker er passert.


Lønnspliktperioden er nå på 10 dager. Dersom en ansatt har vært permittert i 30 uker eller mer den 1. juni 2021, vil en ny lønnspliktperiode på 5 dager inntreffe.


Varslingsperioden er normalt på 14 dager og det vil også gjelde i de fleste tilfeller nå, siden Korona ikke lenger er uforutsett. Imidlertid kan en 2 dagers varslingsperiode gjelde ved for eksempel full nedstenging med kort frist.


Omsorgspenger

Alle foreldre/foresatte har rett på en dobling av det antallet omsorgspenger man har til vanlig i 2020. Dersom kvoten er brukt opp, og skole eller barnehage stenger ned, har man rett på flere omsorgsdager. Arbeidsgiver skal i alle tilfeller kun betale for 10 dager. Resten av dagene skal forskutteres, før man søker om refusjon hos Nav.


Det er gitt unntak fra kravet om legeerklæring fra og med fjerde dag til 1. januar 2022.


Sykepenger

Arbeidstaker som har vært borte fra arbeid grunnet Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har i de fleste tilfeller rett på sykepenger. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd, og som en følge av dette får karanteneplikt. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til Covid-19 er 3 virkedager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med den fjerde dagen i fraværet etter de samme reglene. Dette gjelder frem til 1. april 2021.


Stortinget har bedt Regjeringen om å forlenge reduksjonen i plikten til å utbetale sykepenger til 1. juli 2021.


Kilder: Nav, RSM.

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page