top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Karantene i ferien gir ikke rett til ny ferie senere

Ansatte som blir satt i koronakarantene vil ikke ha rett til utsatt ferie, med mindre de faktisk er syke.For at en arbeidstaker skal kunne kreve ny ferie senere ved sykdom i ferien, er det tre vilkår som må være oppfylt:


1. Man må være 100 prosent arbeidsufør

2. Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten

3. Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca. 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas.


Problemstillingen som nå rammer noen arbeidstakere, er at de blir satt i karantene i ferien. Selv om karantene kan gir rett til sykepenger, vil det ikke gi rett til utsatt ferie.


Dersom den ansatte er satt i karantene uten faktisk å være syk, eller 100 prosent arbeidsufør, som det heter i ferieloven, så vil han eller hun heller ikke kunne kreve ny ferie senere.


Dersom den ansatte faktisk er syk vil det stille seg annerledes.


Gjelder bare den ansatte selv

Utsatt ferie kan bare kreves dersom det er den ansatte som selv er syk. Dersom andre familiemedlemmer er syke eller satt i karantene, så vil heller ikke det gi rett til ny ferie senere. Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt, dersom disse spoleres av sykdom eller karantene. Avspasering er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er kun basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen.


Kilde: Simployer

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page