top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Kan man kreve at koronasmittet møter på jobb?

Det korte svaret på det er ja. Det lange svaret finner du under bildet.

Norske arbeidstakere har i to år forholdt seg til at vi kan være hjemme hvis vi har symptomer, som har vært alt fra rennende nese til hodepine eller litt vondt i kroppen. Fraværet har da blitt ansett som koronarelatert, og den ansatte har hatt rett på sykepenger. Få har da stilt spørsmål om funksjonsevne hos ansatte fordi smittevern har stått så sterkt. Er man nå smittet, men arbeidsfør, bør man vurdere om det er mulig å jobbe hvis smittevernet ellers kan ivaretas.


Dersom man har symptomer, men tester negativt, kan man gå på jobb. Dersom testen er positiv, kan arbeidsgiver gjøre en vurdering på om man ønsker at den ansatte skal holde seg hjemme. Anbefalingen fra myndighetene er å holde seg hjemme i fire dager. Dersom den ansatte ikke har symptomer, kan arbeidsgiver vurdere risiko og beslutte hvilke tiltak som skal til for å hindre at kollegaene blir syke. Dersom det er for stor risiko at den smittede kommer på jobb, må vedkommende holde seg hjemme og vil da ha rett på sykepenger. Arbeidsgiver vil ha rett til refusjon fra da 6 siden fraværet er koronarelatert.


Kilde: Simployer

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page