top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Kan aksjonærer låne penger av eget selskap?

Lån fra et selskap til aksjonær, vil skattemessig som hovedregel anses som utbytte.

Hvem omfattes av disse reglene? Finnes det unntak? Vi tar en kikk.Hvem omfattes av disse reglene?

Reglene gjelder for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til:

* Personlig aksjonær

* Personlig deltaker

* Aksjonærens/deltakerens ektefelle

* Person som aksjonæren/deltakeren er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel og tante.


Reglene gjelder ikke for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes til:

* Aksjonærens/deltakerens samboer

* Annet selskap som aksjonæren/deltakeren har eierinteresser i


Reglene gjelder kun for personlige aksjonærer/deltakere, dvs at aksjonæren/deltakeren må være en fysisk person i motsetning til en juridisk person (aksjeselskaper, deltakerlignet selskap, kommune, stiftelse, forening mv.).


Unntak fra reglene

Følgende lån faller utenfor reglene og skal ikke behandles som utbytte (eller utdeling) skattemessig:


* Dersom lånet er under kr 100.000 og det tilbakebetales innen 60 dager, skal det ikke anses som utbytte.

* Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet anses ikke for utbytte dersom de innfris innen 30 dager.

* Lån til arbeidstaker som eier 5% eller mindre av arbeidsgiverselskapet eller selskap i samme konsern anses heller ikke som utbytte.

* Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak (banker mv) anses ikke som utbytte.


Trenger du noen eksempler, er denne artikkelen fra Sticos god lesning.


Trenger du rådgivning, kontakt oss, så hjelper vi deg!

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page