top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Har du rett på lønn på helligdager?

Vi går inn i en periode med mange bevegelige helligdager. Har du krav på lønn på disse fridagene?Lønn på helligdager er ikke lovregulert. Men det er ikke det samme som at du ikke får lønn. Lønn på røddager, foruten 1. og 17. mai, er ofte regulert gjennom avtaler for eksempel i tariffavtale, arbeidsavtale eller i personalhåndbok. Dersom det ikke er avtalt i forkant, vil du i utgangspunktet ikke ha krav på lønn.


Lønn for helligdager

Dersom bedriften du jobber i ikke er bundet av tariffavtale eller andre avtaler som regulerer lønn på helligdagene, er det arbeidsgiveren selv som bestemmer om røddagen skal være med eller uten lønn. Arbeidsgivere som er i forkant med avklaringer om lønn eller ikke lønn, slipper diskusjoner rundt dette og sikrer at de ansatte opplever likebehandling og forutberegnelighet. Det er også en trygghet for deg som ansatt at du vet hva du kan forvente deg.


Helligdagene er i utgangspunktet arbeidsfrie dager, men flere yrker er slik at en likevel må jobbe også disse dagene. Det er bare lønn for arbeid på 1. og 17. mai som reguleres i lovverket. Lønn for arbeid på alle andre helligdager må derfor være regulert i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen intern avtale. En forutsetning for å ha krav på lønn er at du normalt ville vært på jobb disse dagene, og at de ikke faller på en søndag eller annen helgedag. I tillegg må du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sammenhengende de siste 30 dagene, eller så må ansettelsen din være ment å vare i minst 30 dager dersom det er mindre enn 30 dager siden du fikk jobben.


1. og 17. mai er lovregulert

Dersom du må arbeide 1. og/eller 17. mai er det bestemt i forskrift hvor mye du som ansatt minimum skal ha ekstra betalt. I forskriften står det at du da skal ha et tillegg tilsvarende det du ville fått ved arbeid på søndager. Er det ikke fastsatt noe søndagstillegg i virksomheten du jobber i, skal det utbetales et tillegg per time på minst 50 prosent av gjennomsnittslønnen din.


Arbeidsgiver plikter likevel ikke å betale lønn for 1. og 17. mai dersom du ikke kommer på jobb uten å ha gyldig fraværsgrunn enten dagen før eller dagen etter 1. eller 17. mai.


Månedslønn vs. timelønn

Det vil også kunne være forskjell på om du har månedslønn og timelønn. Har du månedslønn så har du lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager, for eksempel i mai, eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.


Har du derimot timelønn får du normalt bare betalt for de timene eller dagene du faktisk jobber. Har du da fri på helligdagene så får du i utgangspunktet heller ikke betalt for dem. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver også kan utbetale lønn på røde dager til timelønte. Dette vil normalt fremgå av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


Kilde: Sticos

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page