top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Har du feriedager til gode?I år ble ikke sommerferien som mange hadde forventet at den skulle bli, og heller ikke høsten har bydd på veldig mange mulig

heter for reise. Samtidig er det mange som har vært og fortsatt er permittert. Det er mange faktorer som spiller inn for hvorfor mange kanskje ikke har planlagt og avholdt ferie, men uansett årsak er det viktig at man tar ut ferie.

Men, hva gjør man med feriedagene som vi har til gode? I denne artikkelen gir vi deg svarene og ser på reglene for overføring av ferie.


Som arbeidsgiver er det lurt å starte prosessen med gjenstående feriedager tidlig på høsten, da det er en stor kostnad for bedriften hvis man overfører feriedager til neste år. Hvis du som arbeidsgiver ikke har gjort dette, så bør du nå skaffe deg en oversikt over hva som er utestående av ferie, og se om det er mulig å få planlagt noe mer uttak av ferie på dine ansatte.

Når vi nærmer oss årsslutt er det også mange ansatte som ser på hvor mange dager ferie de har igjen, og hvor mye de kan overføre til neste år. Om kommende år blir litt mer normalt, er det kanskje mange som planlegger en lang reise i 2021, som plaster på såret for ferien de måtte avlyse i 2020. Da er det viktig å kunne reglene for overføring av feriedager.

Husk også at det anbefales at ferie som var planlagt før en eventuell permittering bør gjennomføres som planlagt.


ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Det er primært arbeidsgivers ansvar å påse at alle ansatte tar ut den ferien de har krav på. Vi i AmestoAccountHouse oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av gjenstående feriedager med sine ansatte. Husk at overførte feriedager er en stor kostnad, og det må avsettes for denne kostnaden i regnskapet.

Skulle det vise seg at arbeidsgiver ikke har lagt til rette for at arbeidstaker har hatt mulighet til å ta ut ferie, vil arbeidstaker ikke bare kunne kreve å få alle resterende feriedager overført til neste år, men også kreve erstatning ihht Ferielovens §14.


HVA KAN OVERFØRES TIL NESTE ÅR?

Klarer ikke bedriften eller den ansatte å bli enig om uttak av all ferie, så er det regler på hvor mange feriedager man kan overføre til et nytt år. Alle må kjenne til hvilken ferieordning bedriften har.

Følger de Ferieloven eller har de avtalefestet ferie.

• Ferieloven sier 21 dager ferie

• Avtalefestet ferie sier 25 dager

Antall dager man kan overføre gjenspeiles i hvilken ordning bedriften har.

Reglene er:

• Ferieloven: 10 arbeidsdager kan overføres

• Avtalefestet ferie: 14 arbeidsdager kan overføres

Men det er selvsagt ingen regel uten unntak: Hvis en arbeidstaker ikke har hatt mulighet til å ta ut ferie på grunn av permisjon eller langtidssykmelding, kan all ferie overføres til neste år.


KAN UBENYTTET FERIE UTBETALES I LØNN?

Svaret på dette er både ja og nei. Det er mange år siden en arbeidstaker kunne velge å få utbetalt ubrukte lovfestede feriedager ved årsslutt. Disse feriedagene kan kun utbetales ved at en ansatte slutter og har ubrukte feriedager til gode. Men, det har blitt mer og mer vanlig å ha avtalefestet ferie på 25 dager, og de avtalefestede feriedagene er ikke regulert i Ferieloven så det er mulig å bli enige om utbetaling av ubrukte avtalefestede feriedager.

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page