top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Egen pensjonskonto


Egen pensjonskonto ble innført 1. januar for alle med innskuddspensjon. 1. februar går vi over i neste fase av innføringen; reservasjonsperioden. I denne perioden har de ansatte muligheten til å reservere pensjonsavtaler mot å flyttes inn i pensjonskontoen, eller få fortgang på prosessen. Dette gjøres på norskpensjon.no innen 30. april. I tillegg åpnes det for å velge selvvalgt leverandør for egen pensjonskonto. Siste fase er i perioden 1. mai til 31. desember. I denne perioden vil pensjonskapitalbevis som ikke er reservert flyttes i tur og orden.


Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto er innskuddspensjon samlet på én konto. Det innebærer pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver.


Hvorfor innføres egen pensjonskonto?

Pensjon kan virke komplisert og vanskelig. Egen pensjonskonto sikrer at dette forenkles, og at pensjonen fra arbeidsgiverne dine forvaltes på én konto. Hensikten er å gi deg økt oversikt og innflytelse over pensjonssparingen din. Kun et fåtall har tatt aktive valg for å påvirke pensjonen sin. Nå blir det enda enklere å påvirke hvordan pensjonspengene forvaltes ved å endre spareprofil. Med egen pensjonskonto kan du antagelig også redusere kostnader ved å samle avtalene dine på ett sted. Dette vil gi deg mer pensjon for pengene.


Hvem får egen pensjonskonto?

Alle som jobber i en bedrift med innskuddspensjon får sin egen pensjonskonto. Har du flere arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning, blir pensjonskapitalbevis flyttet til pensjonskontoen med høyest saldo på flyttetidspunktet. Pensjon fra ytelsespensjon (fripolise) og hybridpensjon (pensjonsbevis) blir ikke flyttet til egen pensjonskonto.


Valgmuligheter

1. Du foretar deg ingen ting og pensjonen din samles automatisk på egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt.

2. Du kan selv velge en leverandør for din pensjonskonto.

3. Du kan velge å ha pensjonen din hos flere pensjonstilbydere ved å reservere deg mot automatisk flytting.Hva skjer ved dødsfall?

Ved død blir pensjonen utbetalt som pensjon, først til barn, dernest ektefelle, samboer eller registrert partner. Om du ikke har etterlatte, vil utbetalingen gå som et engangsbeløp til dødsboet.


Verdt å vite

Kostnader

Arbeidsgiveren din betaler administrasjonskostnadene for hele pensjonskontoen og forvaltningskostnader for pensjonen de har spart til deg. Du betaler kun forvaltningskostnad for beløpet du har opptjent hos tidligere arbeidsgivere.

Ansettelsestid

Med den nye loven er det ikke lenger krav til 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjon.Kilde: Storebrand


0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page