top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Ansettelsesform og årsak til sluttdato på arbeidsforhold

Oppdatert: 6. jan. 2021


Fra 2021 skal det rapporteres om de ansatte har fast eller midlertidig ansettelse i a-meldingen hver måned.

I tillegg skal det rapporteres årsak til sluttdato når aktuelt. Det er derfor viktig at dere gir oss beskjed om dette når et arbeidsforhold avsluttes.

ANSETTELSESFORM

Det må oppgis ansettelsesform for alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Ansettelsesform kan være fast eller midlertidig. Det angir hvilken tilknytning arbeidstaker har i ansettelsesforholdet. Ansettelsesformen står som oftest i arbeidsavtalen til den ansatte.

Fast ansettelse

En fast ansettelse betyr at arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset. For at en fast stilling skal opphøre, så må reglene om opphør av arbeidsforhold følges. Ansettelser skal som hovedregel være faste for å skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for begge parter i et arbeidsforhold.

Midlertidig ansettelse

Er arbeidsforholdet midlertidig, så er arbeidsforholdet avtalt for en bestemt tidsperiode eller for et bestemt arbeid, og skal være avtalt i kontrakten.

Typiske stillinger der det ansettes midlertidig er:

• Sesongarbeid

• Ekstrahjelp

• Prosjektarbeid

• Vikariater

• Åremålsstilling

ÅRSAK TIL SLUTTDATO

Fra 2021 må det oppgis årsak til sluttdato når du setter en sluttdato på et arbeidsforhold. Et arbeidsforhold avsluttes normalt ikke av seg selv, men ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp. I a-meldingen kan det også være andre grunner enn oppsigelse som gjør at du setter en sluttdato på et arbeidsforhold.

Du kan velge mellom følgende alternativer som årsak til sluttdato:

• Arbeidstaker har sagt opp selv

• Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker

• Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt

• Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert

• Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt

• Byttet lønnssystem eller regnskapsfører

Sluttdato = årsak til sluttdato

Har du spørsmål eller ønsker bistand om endringer i a-melding ta kontakt med oss.

Kilde: Skatteetaten

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page