top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Aleneforsørgere må søke om ekstra omsorgsdager

Fra og med juni 2022 må de med aleneomsorg for barn sende søknad til NAV for å få ekstra omsorgsdager.Omsorgsdager, som ofte kalles sykt barn-dager, brukes ved barns eller barnepassers sykdom, og aleneforsørgere har krav på dobbelt antall dager. De kan brukes ut kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år ved godkjent søknad for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn).


HVOR MANGE OMSORGSDAGER HAR MAN KRAV PÅ?

Antall dager med omsorgspenger er avhengig av blant annet antall barn og livssituasjon, og er definert i Folketrygdloven §9-6 .


Det er bestemt at antall omsorgsdager dobles for hele 2022 på grunn av koronapandemien.

Spør oss gjerne om din eller din ansattes situasjon, så hjelper vi deg med mer informasjon om antall dager.


HVEM DEFINERES SOM ENEFORSØRGER?

For at en ansatt skal kunne regnes som alene om omsorgen når det gjelder omsorgsdager skal vedkommende:


* Ikke bo sammen med den andre forelderen/ være enke eller enkemann

* Ha barnet folkeregistrert hos seg


Dersom barnets forsørgere har avtalt delt bosted for barnet, vil ingen av dem regnes som alene om omsorgen. De vil da begge ha rett på ordinære omsorgsdager.


HVA BETYR DETTE FOR DEG OG DINE ANSATTE?


Gjør dine ansatte kjent med at de må nå søke om ekstra omsorgsdager for aleneomsorg


Arbeidsgiver skal fortsatt forskuttere omsorgspenger og søke refusjon for omsorgspenger fra dag 11. Dette hjelper selvfølgelig vi dere med.


Har dere spørsmål angående dette, ta kontakt med oss. Vi er her for deg.


Kilde: Regnskap Norge.

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page